Chính Sách Quyền Riêng Tư

Kinhnghiemmuaghemassage.com cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng một cách cẩn thận và có trách nhiệm. Chúng tôi hiểu rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi có chính sách quyền riêng tư như sau:

I. Thu thập thông tin cá nhân:

 1. Kinhnghiemmuaghemassage.com chỉ thu thập thông tin cá nhân khi khách hàng đăng ký tài khoản hoặc mua sản phẩm.
 2. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin khác liên quan đến việc mua sản phẩm.
 3. Kinhnghiemmuaghemassage.com cam kết sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng một cách an toàn và bảo mật.

II. Sử dụng thông tin cá nhân:

 1. Kinhnghiemmuaghemassage.com sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để thực hiện các giao dịch mua bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng và liên lạc với khách hàng trong trường hợp cần thiết.
 2. Kinhnghiemmuaghemassage.com không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba trừ khi có yêu cầu của pháp luật hoặc được sự đồng ý của khách hàng.
 3. Kinhnghiemmuaghemassage.com có thể sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cải thiện dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

III. Bảo mật thông tin cá nhân:

 1. Kinhnghiemmuaghemassage.com sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng.
 2. Khách hàng cũng cần chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của mình, bao gồm việc không chia sẻ thông tin tài khoản và mật khẩu với bất kỳ ai.

IV. Lưu ý:

 1. Kinhnghiemmuaghemassage.com có thể cập nhật và điều chỉnh chính sách quyền riêng tư của mình từ thời gian này đến thời gian khác. Khách hàng nên đọc và xem lại chính sách này để có thông tin mới nhất.
 2. Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​liên quan về chính sách quyền riêng tư, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.
 3. Kinhnghiemmuaghemassage.com không chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp trên các trang web của bên thứ ba mà Kinhnghiemmuaghemassage.com có liên kết.
 4. Kinhnghiemmuaghemassage.com sử dụng các công nghệ theo dõi như cookie để cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên trang web của chúng tôi. Khách hàng có thể tắt cookie trong trình duyệt của mình nếu không muốn sử dụng.
 5. Kinhnghiemmuaghemassage.com cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và sẽ không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ đối tác nào khác ngoài các đối tác liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.